Joustava yhtälönratkaisu

”Joustava yhtälönratkaisu” -hankkeessa (2015-2019) kehitetään matematiikan opetusta yläkoulussa painopisteenä lineaariset yhtälöt.

Kehitystyö pohjautuu Jon Starin (Harvardin yliopisto) ja hänen kollegoidensa tutkimuksiin lineaaristen yhtälöiden oppimisesta sekä osallistuneiden opettajien kokemuksiin Suomen oloissa. Oulun yliopiston projektiryhmä on kehittänyt yhtälöiden opiskeluun materiaalipaketin ja sopivia oppimisen tapoja yhdessä hankkeeseen osallistuneiden opettajien kanssa.

Keskiössä ovat käsitteiden pohjustaminen ja opitun kokoaminen yhdessä opettajan johdolla, matematiikan opiskelu pienissä ryhmissä, oman ajattelun kuvaileminen ääneen, yhtälöiden ratkaisuun tarvittavien muunnosten esittäminen kokonaisuutena, itsearviointi ja erilaisten ratkaisutapojen käyttö. Tavoitteena on ymmärtämisen, joustavuuden ja opiskelumotivaation lisääminen.

Materiaalia ja menetelmää kehitetään edelleen opetuskokeilujen ja tutkimuksen avulla. Tämän hetkinen versio materiaalista on saatavilla alasivulta Materiaali. Pyydämme ilmoittamaan lomakkeella, kun otatte materiaalin tutustuttavaksi tai käyttöön.

okm_logo

Hankkeen taustaa

Tavoitteet ja sisällöt

Materiaali

Kokemuksia

Tulevia koulutuksia

Yhteyshenkilöt

yologo

Web


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia