Hankkeen taustaa

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistettiin valtakunnallinen esi- ja perusopetuksen LUMA SUOMI -kehittämisohjelma, jota rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2014-2019. Ohjelman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten motivaatiota opiskella luonnontieteitä ja matematiikkaa sekä uudistaa näiden aineiden opetusta vuodesta 2016 lähtien käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman mukaan. Kehitettävät pedagogiset toimintamallit ja materiaalit on tarkoitus vakiinnuttaa käyttöön kaikissa suomalaisissa esi- ja peruskouluissa. Yksi kehittämishankkeista on Oulun yliopiston tammikuussa 2015 käynnistynyt ’Joustava yhtälönratkaisu’, jossa kehitetään uutta oppimateriaalia ja uusia oppimisen tapoja yläkouluun.

Kehitettävän lähestymistavan taustalla on Harvardissa toimivan Jon R. Starin ja hänen kollegoidensa tutkimukset. He ovat esittäneet lineaaristen yhtälöiden ratkaisun opettamista oppilaslähtöisesti siten, että heti alusta asti tarkastellaan useita eri ratkaisuvaihtoehtoja. Starin lähestymistavan on havaittu toimivan eritasoisten oppilaiden kohdalla. Tapa tuo mielekkyyttä oppimiseen, koska oppilaalla on vastuu ja kontrolli omasta oppimisestaan. Olemme tuottaneet Suomeen soveltuvaa oppimateriaalia ja ottaneet lähestymistapaan mukaan pienryhmien käytön. Lisäksi otamme huomioon käsitteellisen ymmärryksen kehittämisen erityisesti yhtälökäsitteen ja sulkujen käytön osalta. Tapaamme liittyy myös itsearviointi: oppilaat arvioivat omaa oppimistaan jokaisen oppitunnin jälkeen.

Hankkeen ensimmäisen kierroksen materiaali kehitettiin yhteistyössä kolmen kehittäjäopettajan kanssa. Hanketta koordinoi Oulun yliopiston projektiryhmä, joka tekee hankkeeseen liittyvää tutkimusta. Ensimmäiset pilottikokeilut koulussa tehtiin keväällä 2015. Materiaalia on tämän jälkeen kehitetty edelleen opettajien ja tutkijoiden kokemusten pohjalta ja kokeiltu eri kouluilla. Vuosina 2017-2019 hankkeessa järjestetään opettajille koulutuksia, joiden pohjalta opettajat ottavat materiaalin käyttöön kouluillaan.

Lisää tietoa LUMA Suomi -kehittämisohjelmasta täältä:
suomi.luma.fi


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe