Tavoitteet ja sisällöt

kalleleena

Esimerkki materiaalissa olevista tehtävistä.

”Joustava yhtälönratkaisu” -projektin tarkoituksena on kehittää, testata ja levittää opetuspaketti lineaaristen yhtälöiden opiskeluun yläkoulussa.

Opetuspaketin (10-12 h) sisältöalueet:

  • Ymmärtämiseen, käsitteisiin ja kielentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota
  • Yhtälöiden opiskelu ilman osiin pilkkomista (oma vapaus ja vastuu)
  • Useiden ratkaisutapojen ja vertailun hyödyntäminen (joustavuus)
  • Opintojakso toteutetaan pienryhmissä
  • Itsearviointi

Tarkoituksena on lisäksi auttaa opettajia ja oppijoita pohtimaan, mitä matematiikka ja sen oppiminen on.

Uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) tavoitteita malli tukee seuraavan kaavion mukaisesti:

opskaavio


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe