Tulevia koulutuksia

VAHVA LUKUKÄSITE, YMMÄRTÄVÄ YHTÄLÖNRATKAISU -KOULUTUKSET

Kuopio 15.9.2018 ja 27.10.2018 ilmoittautuminen:
https://goo.gl/forms/i1C4qqdO9V81qtpy2
Kouvola 29.9.2018 ilmoittautuminen:
https://goo.gl/forms/4jE50Op88MsGSwa33
Tampere 16.2.2019 ja 16.3.2019
Oulu 23.2.2019 ja 23.3.2019
https://goo.gl/forms/TvK8MzSz3q1n3bbk1
syksyn 2019 paikkakunta vahvistamatta

Koko Suomen kattava verkkokoulutus, kevät 2019
ilmoittautuminen verkkokoulutukseen

KENELLE
Koulutus on suunnattu KAIKILLE matematiikkaa opettaville esi-, luokan- ja aineenopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Kuinka rakentaa oppilaiden matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle? Kurssilta saadaan siihen työkaluja ja oppimateriaaleja. Vahva lukukäsite sekä yhtälön ja muuttujan monipuolinen ymmärtäminen luovat perustan joustavalle yhtälönratkaisulle, josta on hyötyä yläkoulun jälkeenkin. Koulutus auttaa opettajia johdattamaan oppilaitaan tälle polulle. Koulutus koostuu kahdesta lähikoulutuspäivästä ja näiden välissä suoritettavista tehtävistä.

Lähikoulutuspäivän alussa ja lopussa on kaikille osallistujille yhteiset osuudet. Niissä käsitellään muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevia tehtävätyyppejä, luokkahuoneen keskustelukulttuurin kehittämistä sekä koulumatematiikan ytimessä olevia ideoita, jotka toistuvat kaikilla luokka-asteilla. Näiden välissä työskennellään YHDESSÄ valinnaisessa työpajassa tutustuen kyseisessä hankkeessa kehitettyihin oppimateriaaleihin:

Ryhmä 1. Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! (esiopetus; perusopetus, luokat 1-2)
Ryhmä 2. Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin (perusopetus, luokat 3-6)
Ryhmä 3. Joustava yhtälönratkaisu (perusopetus, luokat 7-9)
Opettajat ovat antaneet aikaisemmista koulutuksista erittäin hyvää palautetta.

Kysy rohkeasti lisätietoja koulutuksesta sähköpostitse matikka.verkossa@gmail.com

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄVÄT LUMA SUOMI -HANKKEET
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! http://suomi.luma.fi/hankkeet/sujuvuutta-ja-joustavuutta-peruslaskutaitoon/ Yhteyshenkilö Maarit Laitinen, Tampereen kaupunki, maarit.laitinen@tampere.fi

Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin http://suomi.luma.fi/hankkeet/sujuvuutta-jajoustavuutta-peruslaskutaitoon/ Yhteyshenkilö Anna-Maija Partanen, Lapin yliopisto,
anna-maija.partanen@ulapland.fi

Joustava yhtälönratkaisu
http://suomi.luma.fi/hankkeet/joustava-yhtalonratkaisu/
Yhteyshenkilöt Peter Hästö, Riikka Palkki ja Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto, riikka.palkki@oulu.fi


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia