Tulevia koulutuksia

VAHVA LUKUKÄSITE, YMMÄRTÄVÄ YHTÄLÖNRATKAISU -KOULUTUKSET

KENELLE  

Koulutus on suunnattu KAIKILLE matematiikkaa opettaville esi-, luokan- ja aineenopettajille.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Koulutus koostuu alussa olevista kahdesta lähikoulutuspäivästä, välitehtävästä ja kolmannesta koulutuspäivästä.

Lähikoulutuspäivän alussa ja lopussa on kaikille osallistujille yhteiset osuudet. Näiden välissä työskennellään YHDESSÄ valinnaisessa työpajassa:
Ryhmä 1. Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! (esiopetus; perusopetus, luokat 1-2)
Ryhmä 2. Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin (perusopetus, luokat 3-6)
Ryhmä 3. Joustava yhtälönratkaisu (perusopetus, luokat 7-9)

Pienimuotoisessa kartoituksessa viides- ja kuudesluokkalaisille teetettiin tehtävä 8 + 4 = __ + 5. Noin puolet näistä oppilaista vastasi 12 tai 17. Esimerkki osoittaa, miten lapset ajattelevat yhtäsuuruusmerkkiä laskemistoimintona, jolloin yhtälönratkaisun ymmärtämiseltä puuttuu pohja. Vahva lukukäsite sekä muuttujan ja yhtälön monipuolinen ymmärtäminen luovat pohjan joustavalle yhtälönratkaisulle, josta on hyötyä yläkoulun jälkeenkin. Koulutus tarjoaa opettajille työkaluja auttaa oppilaita tälle polulle.

Kaikille matematiikkaa opettaville esi-, luokan- ja aineenopettajille suunnatussa yhteisessä koulutuksessa keskitytään aritmetiikan ja algebran oppimisen polkuun aina esikoulusta yläkouluun. Koulutuksen yhteisessä osuudessa käsitellään muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevia tehtävätyyppejä, keskustelukulttuuria ja matematiikan ytimessä olevia ideoita, jotka toistuvat kaikilla luokka-asteilla.

AIKA JA PAIKKA  
KAJAANI

pe 23.2. klo 15-19
la 24.2. klo 10-16
to 22.3. klo 14-19.30
Kätönlahden koulu
Kätönkuja 7
87250 KAJAANI

Ilmoittautumiset verkkolomakkeella mennessä: 
https://goo.gl/forms/2vvrxLv1PJ28xLfO2
Kysy rohkeasti lisätietoja koulutuksesta sähköpostitse matikka.verkossa@gmail.com

SUUNNITTEILLA OLEVIA KOULUTUKSIA

Kuopio – Kouvola, syksy 2018
Tampere – Oulu, kevät 2019
Vaasa/Vasa, syksy 2019
Helsinki-Turku/Åbo, syksy 2019

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄVÄT LUMA SUOMI – HANKKEET
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! http://suomi.luma.fi/hankkeet/sujuvuutta-jajoustavuutta-peruslaskutaitoon/ Yhteyshenkilö Maarit Laitinen,  Tampereen kaupunki, maarit.laitinen@tampere.fi

Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin http://suomi.luma.fi/hankkeet/alakoulu n-aritmetiikkaa-uusin-silmin/ Yhteyshenkilö Anna – Maija Partanen,  Lapin yliopisto,  anna-maija.partanen@ulapland.fi

Joustava yhtälönratkaisu http://suomi.luma.fi/hankkeet/joustav a-yhtalonratkaisu/ Yhteyshenkilöt Peter Hästö, Riikka Palkki ja Dimitri Tuomela,  Oulun yliopisto, mathedoulu@gmail.com