Tulevia koulutuksia

Joustava yhtälönratkaisu -työpaja LUMA SUOMI -juhlaseminaarissa Helsingissä 20.11.2019
lisätietoa ja ilmoittautuminen

VAHVUUTTA LUKUKÄSITTEESEEN, YMMÄRRYSTÄ YHTÄLÖNRATKAISUUN -KOULUTUKSET

Koko Suomen kattava verkkokoulutus, syksy 2019 (toteutetaan toista kertaa)

Menneitä lähikoulutuksia

Sodankylä 9.9.2017 ja 7.10.2017
Jyväskylä 11.11.2017 ja 14.12.2017
Kuopio 15.9.2018 ja 27.10.2018
Kouvola 29.9.2018 ja 26.11.2018
Tampere 16.2.2019 ja 16.3.2019
Oulu 23.2.2019 ja 23.3.2019
Mikkeli pe 13.9.2019

KENELLE
Koulutus on suunnattu KAIKILLE matematiikkaa opettaville opettajille esiopetuksessa ja perusopetuksessa (0-9lk). Koulutus on OKM:n rahoittama ja osallistujille maksuton.

MITÄ
Koulutus sisältää noin 10h verkko-opiskelua ja valinnaisen 10h opetuskokeilun (sisältää reflektointia verkossa). Opiskelu tulee aloittaa 30.9. mennessä. Verkkomateriaalia voi opiskella omaan tahtiinsa. Koulutuksessa katsotaan videoita ja osallistutaan keskusteluihin omaan tahtiin, itselle sopivana ajankohtana. Kurssialusta sulkeutuu 1.12.2019.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖSTÄ
Kuinka rakentaa oppilaiden matematiikan osaaminen kestävälle pohjalle? Kurssilta saadaan siihen työkaluja ja oppimateriaaleja. Vahva lukukäsite sekä yhtälön ja muuttujan monipuolinen ymmärtäminen luovat perustan joustavalle yhtälönratkaisulle, josta on hyötyä yläkoulun jälkeenkin. Koulutus auttaa opettajia johdattamaan oppilaitaan tälle polulle.

Koulutuksessa on kaikille osallistujille yhteiset osuudet. Niissä käsitellään muun muassa matemaattisen ajattelun kehittymistä tukevia tehtävätyyppejä, luokkahuoneen keskustelukulttuurin kehittämistä sekä koulumatematiikan ytimessä olevia ideoita, jotka toistuvat kaikilla luokka-asteilla. Näiden välissä työskennellään vähintään YHDESSÄ valinnaisessa työpajassa tutustuen kyseisessä hankkeessa kehitettyihin oppimateriaaleihin:

Työpaja 1. Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! (esiopetus; perusopetus, luokat 1-2)
Työpaja 2. Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin (perusopetus, luokat 3-6)
Työpaja 3. Joustava yhtälönratkaisu (perusopetus, luokat 7-9)

Opettajat ovat antaneet aikaisemmista koulutuksista erittäin hyvää palautetta:
“Huippukurssi! Selkeät materiaalit ja videot, erinomaiset, asiantuntevat kouluttajat”
“Tämä oli hyvin suunniteltu ja toteutettu kurssi. Videot olivat loistavia ja materiaali ohessa hyvää ja tiensä varmasti käyttöön löytävää. Nautin uuden ajattelun tuomista virkistävistä tulokulmista. Tämä avasi ihan uuden maailman omaan matematiikan opettajuuteeni ja tuli tarpeeseen!”

Kysy rohkeasti lisätietoja koulutuksesta sähköpostitse matikka.verkossa@gmail.com

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄVÄT LUMA SUOMI -HANKKEET
Sujuvuutta ja joustavuutta peruslaskutaitoon! http://suomi.luma.fi/hankkeet/sujuvuutta-ja-joustavuutta-peruslaskutaitoon/ Yhteyshenkilö Maarit Laitinen, Tampereen kaupunki, maarit.laitinen@tampere.fi

Alakoulun aritmetiikkaa uusin silmin http://suomi.luma.fi/hankkeet/sujuvuutta-jajoustavuutta-peruslaskutaitoon/ Yhteyshenkilö Anna-Maija Partanen, Lapin yliopisto,
anna-maija.partanen@ulapland.fi

Joustava yhtälönratkaisu
http://suomi.luma.fi/hankkeet/joustava-yhtalonratkaisu/
Yhteyshenkilöt Peter Hästö, Riikka Palkki ja Dimitri Tuomela, Oulun yliopisto, riikka.palkki@oulu.fi


OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe