Materiaalit

Tältä sivulta saat Kemian opetuksen päivien 2012 luentojen ja työpajojen materiaaleja joko pdf-muodossa tai linkkeinä sivustoille.

Luennot:

1) Onko kemikaalivarastosi kunnossa?  Merkinnät ja purkit paikoilleen, jätteet järjestykseen.
Elsi Torn, FM, KT, lehtori emerita

Onko kemikaalivarastosi kunnossa?

2) Digitaaliset kokeet kemiassa
Tiina Tähkä, Opetusneuvos, Opetushallitus

Digitaaliset kokeet kemiassa

3) Kehityksen kärjessä. Vahvaa vastuuta. Osa hyvää elämää. – Tätä kaikkea on kemiaan perustuva liiketoiminta Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.
Riitta Talvenlahti, Kemian teollisuuden koulu-coach, Taloudellinen Tiedotustoimisto

Työpajat:

A) Perinteisen oppimateriaalin, sähköisen ympäristön ja kokeellisuuden yhteensovittaminen yläkoulun kemian opetuksessa
Helena Muilu, Otava

B) Aineenopettajaopintojen satoa
Johannes Nissinen, Jenni Kaikkonen ja Heidi Kemi, Oulun normaalikoulu, Oulun yliopisto

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

C) Edumol: Avoin verkkopohjainen kemian visualisointiympäristö
Johannes Pernaa, Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto

www.edumol.fi/mallinnus

D) Molekyyligastronomia kemian opetuksessa
Anna-Sofia Vilhunen, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopisto

Molekyyligastronomia kemian opetuksessa

E) Tutkimuksellisuus lukion kemiassa
Päivi Tomperi, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin yliopisto

Tutkimuksellisuus lukion kemiassa

H) Pintavedestä juomavettä
Juha Ahola, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto, Oulun yliopisto ja  Jaakko Rämö, Thule instituutti, Oulun yliopisto

Koagulaatio ja flokkaus osana vedenkäsittelyä

I) Kemian ilmiöiden simulointi molekyylitasolla TVT:aa hyödyntäen
Lauri Vihma, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin yliopisto

Maksuttomia mallintamis- ja visualisointisovelmia

J) Laboratorion työturvallisuuden opetus
Elsi Torn

Työohjevihjeitä turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn

Turvalliseen labratyöskentelyyn ohjaaminen

K) Historiallinen lähestymistapa kemian keskeisten käsitteiden opetuksessa I
Jaakko Liimatta, Sonja Martikainen, Päivi Kousa, Xingting Zeng, Anna-Sofia Vilhunen, Sakari Tolppanen, Minna Jääskeläinen ja Rajka Kavonius; Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto

Voltan pylväs historiallinen lähestymistapa sähkökemiassa

Atomimallit opetuksessa historiallinen lähestymistapa

Historiallinen lähestymistapa jaksollisen järjestelmän opetuksessa

Historiallinen lähestymistapa ainemäärän opetuksessa

http://www.luma.fi/materiaalit/

L) Kemian ratkaisuja ympäristöongelmiin
Marianne Juntunen, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin Yliopisto

Kemian ratkaisuja ympäristöongelmiin

Tuotteen elinkaaren tutkimusprojekti

M) Kemian opiskelusta ja työpaikoista
Jouni Pursiainen, Dekaani, Luonnontieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

N) Tuotteen elinkaaren tutkimusprojekti
Marianne Juntunen, Kemian opetuksen keskus Kemma, Helsingin yliopisto

Tuotteen elinkaaren tutkimusprojekti

O) Sosiaalinen media opetuskäytössä
Päivi Ojala, Liikkeelle! -hanke, Kalajoen lukio ja Heureka

Sosiaalinen media opetuskäytössä

P) Kemiaa kentällä: Ympäristökemiaa
Jouni Vainio, Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL

Kemiaa kentällä: ympäristökemiaa

R) Koagulaatio ja flokkaus osana vedenkäsittelyä
Tero Luukkonen, Pohjois-Suomen Kemistiseura ry

Koagulaatio ja flokkaus osana vedenkäsittelyä

S) Analyysilaitteet kemian kouluopetuksessa, spektrofotometri
Marja Happonen, Kemianluokka Gadolin, Helsingin yliopisto

Analyysilaitteet kemian kouluopetuksessa, spektrofotometri

T) Historiallinen lähestymistapa kemian keskeisten käsitteiden opetuksessa II
Mervi Mali, Sonja Meriläinen, Vuokko Lipponen, Milja Helenius, Christian Franklin, Joonas Hippeläinen, Topi Kotamäki ja Jesse Mikkonen; Kemian opettajankoulutusyksikkö, Helsingin yliopisto

Draama kaasulakien opetuksessa

Lavoisier ja happamat oksidit

Ficher-speier esterification, organic synthesis & the historical method

Le Châtelier’n periaatteen opettaminen historiallisesta näkökulmasta

http://www.luma.fi/materiaalit/

U) Oulun seudun ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikkö esittäytyy
OAMK, Tekniikan yksikön henkilökunta

V) Perustutkimuksella teknologiaa
Oulun yliopiston kemian laitoksen henkilökunta

W) Laboratorioalan ammattilaiseksi
Tapio Patrikainen, Maarit Lahtinen, Sari Kiviniemi, ja Kaisa Varis, Oulun seudun ammattiopisto OSAO, Kau,t

X) Kemian opiskelijoiden motivaation tutkiminen ja tukeminen
Matti Niemelä ja Johanna Havia, Kemian laitos, Oulun yliopisto

Kemian opiskelijoiden motivaation tutkiminen ja tukeminen

Y) Kemian opetuksen kehittäminen Jyväskylän yliopistossa
Tiina Kiviniemi, Pirjo Häkkinen ja Lassi Pyykkö, Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto

Kokeellinen FYKE: luokanopettajien kokemuksia kokeellisista luonnontieteiden tunneista

Kemian 1. vuoden kurssien kehittäminen Jyväskylän yliopistossa

Z) Kokemuksia Tutkimalla oppii TUKEMIA -hankkeen puitteissa tehdyistä projekteista
Maija Rukajärvi-Saarela, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Kaija Soini, Kuusiston koulu, Toholampi ja Päivi Ojala, Kalajoen lukio

TUKEMIA-hanke

Å) Tekniikan kemia Oulun ammattikorkeakoulussa
Oulun ammattikorkeakoulun henkilökunta

Miksi betonissa rauta ruostuu ulkopuolelta ja puussa sisäpuolelta?

Korrodoitunut naula

Tenttikysymyksiä

Pergamangaatti-ioni liuoksessa

Tekniikan ja liikenteen alan yhteisvalintaOuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe