Diplomi II

Diplomin II tehtävät perustuvat 8. vuosiluokalla koulussa opiskeltuihin asioihin, joita kerrataan ja laajennetaan.

Matemaattisten aineiden diplomi II koostuu neljästä osasta:

Diplomin ensimmäisen osan aihealueena ovat polynomilaskennan kertaus, binomin laskusäännöt ja yhtälönratkaisu. Osa koostuu alkupalasta ja 18 tehtävästä.

  1. Diplomi II osa 1

Diplomin toisen osan aihealueena ovat matematiikkaa tarvitaan, lukujonot ja summat sekä salakirjoitus. Osa koostuu alkupalasta ja 16 tehtävästä.

  1. Diplomi II osa 2

Diplomin kolmannen osan aihealueena on geometria. Osa koostuu alkupalasta ja 19 tehtävästä, joista osa on valinnaisia.

  1. Diplomi II osa 3

Diplomin neljännen osan aihealueena ovat kemia, fysiikka, lääketiede ja elämä. Osassa on seitsemän tehtävää.

  1. Diplomi II osa 4

OuLUMA toisaalla

LUMA-uutisia


LUMA-sanomat
  • Yhteysvirhe