Materiaalit ja teknologia (lukio)

Kemikaalivastaavan opas

Kemikaalivastaavan opas

torstaina 17. lokakuuta 2013 |

Kemikaalivastaavan opas on suunnattu peruskoulun ja lukion kemikaaleista vastaaville henkilöille. Oppaassa käydään läpi kemikaalivastaavan tehtävät ja vastuut ja tarkastellaan lisäksi myös rehtorille ja työnantajalle kuuluvia velvoitteita kemikaalivastaavan työn osalta.


Analyysilaitteet kemian kouluopetuksessa, spektrofotometri

Analyysilaitteet kemian kouluopetuksessa, spektrofotometri

keskiviikkona 9. toukokuuta 2012 |

Marja Happosen työpajassa Kemian opetuksen päivillä tutustuttiin analyysilaitteiden käyttöön kemian opetuksessa ja lisäksi tarkemmin spektrofotometrin toimintaperiaatteisiin ja tehtiin spektrofotometrisia mittauksia sekä esitteltiin spektrofotometrin monia mahdollisuuksia opetuskäytössä.


Sovellusvideo - Pietsosähköiset komponentit energiankorjuussa

Sovellusvideo – Pietsosähköiset komponentit energiankorjuussa

keskiviikkona 12. tammikuuta 2011 |

Voiko kenkä tuottaa sähköä? Dosentti Jari Juuti Oulun yliopiston mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan laboratoriosta kertoo, miten energiankorjuu onnistuu pietsosähköisillä komponenteilla.


Verkkomateriaali: Uusiutuva energia -teema

Verkkomateriaali: Uusiutuva energia -teema

torstaina 30. joulukuuta 2010 |

Opetuksen tueksi eri kouluasteilla on julkaistu Uusiutuva energia -teema opetuksessa –verkkokirja. Kirjasta on saatavissa valmiita kokeellisia työohjeita ja tehtäviä oppitunneille.


Talotekniikan kemiaa: korroosio

Talotekniikan kemiaa: korroosio

lauantaina 7. elokuuta 2010 |

Riitta Winterin esityksessä käsitellään kemian opetusta talotekniikan koulutusohjelmassa. Esimerkkinä opetuksen sisällöistä käsitellään korroosiota.


Polttokennot

Polttokennot

perjantaina 23. heinäkuuta 2010 |

Teoriapaketti polttokennoista antaa tietoa polttokennojen toimintaperiaatteesta, rakenteesta ja ominaisuuksista. Polttokennoauton ohjekirja ja oppilaille jaettavat työohjeet tukevat polttokennoauton kanssa tapahtuvaa kokeellista työskentelyä.


Liuosten tunnistaminen elektrolyyttisesti

Liuosten tunnistaminen elektrolyyttisesti

perjantaina 11. kesäkuuta 2010 |

Tässä lukioon soveltuvassa sähkökemian työssä selvitetään elektrolyyttisesti, kumpi annetuista natriumkloridiliuoksista on hyvin laimea ja kumpi väkevä.Materiaaliarkisto

Materiaalit ryhmittäin

Peruskoulu
Lukio
Muut