Derivaatta (lukio)

Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja (Iso-M)

Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja (Iso-M)

perjantaina 29. marraskuuta 2013 | | Yksi kommentti

Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja, jonka laajuus vastaa noin 400 kirjan sivua. Lukion syventäviä kursseja tietosanakirja ei kata.


Epsilon-delta -todistus funktion jatkuvuudelle

Epsilon-delta -todistus funktion jatkuvuudelle

torstaina 24. lokakuuta 2013 |

Sovellus on interaktiivinen animaatio, jolla voidaan havainnollistaa funktion jatkuvuuden epsilon-delta -todistusta.


Suomalaisen GeoGebra-verkoston tuottamia sovelluksia ja muita oppimisen avuksi tuotettuja materiaaleja lukiomatematiikkaan ja -fysiikkaan

Suomalaisen GeoGebra-verkoston tuottamia sovelluksia ja muita oppimisen avuksi tuotettuja materiaaleja lukiomatematiikkaan ja -fysiikkaan

keskiviikkona 2. lokakuuta 2013 |

Verkkosivusto, jossa julkaistaan Suomen Geogebra-verkostoon kuuluvien opettajien Geogebra-töitä. Monet niistä on suunniteltu suoraan opetuksen avuksi, mutta mukana on myös sellaista, joka on tehty opeteltaessa ohjelman käyttöä. Samoja töitä löydät myös GeoGebraWikin suomenkielisiltä sivuilta.


Funktion aidosti väheneminen

Funktion aidosti väheneminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty kolmen erilaisen funktion kuvaajat ja pyydetään pohtimaan ovatko funktiot aidosti väheneviä.


Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kolme derivaattaan liittyvää tehtävää: ensimmäisessä pyydetään konstruoimaan tietyt ehdot täyttävä funktio, toisessa mahdollisesti korjaamaan derivoinnissa tehtyjä virheitä ja kolmannessa konstruoimaan derivaattafunktio funktion kuvaajan perusteella.


Onko funktio jatkuva määrittelyjoukossaan? Mitä voidaan sanoa jatkuvuudesta määrittelyjoukon ulkopuolella?

Onko funktio jatkuva määrittelyjoukossaan? Mitä voidaan sanoa jatkuvuudesta määrittelyjoukon ulkopuolella?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kolme jatkuvuuteen liittyvää tehtävää. Kahdessa ensimmäisessä tehtävässä pyydetään pohtimaan annetun funktion jatkuvuutta: Voiko funktio olla jatkuva, vaikka se ei ole piirrettynä yhtenäinen käyrä? Kolmannessa tehtävässä pyydetään konstruoimaan tietyt ehdot täyttävä funktio.


Missä raja-arvon laskeminen meni väärin?

Missä raja-arvon laskeminen meni väärin?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää tehtävän, jonka tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan yritys ratkaista annettu raja-arvotehtävä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.


Voiko rationaaliepäyhtälön ratkaista näin?

Voiko rationaaliepäyhtälön ratkaista näin?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kaksi tehtävää. Molemmissa tehtävänannoissa on esitetty erään opiskelijan yritys ratkaista annettu rationaaliepäyhtälö. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.


Iso-M tehtäväkokoelma - Noin 160 lukiotasoista sovellustehtävää

Iso-M tehtäväkokoelma – Noin 160 lukiotasoista sovellustehtävää

maanantaina 24. kesäkuuta 2013 |

Tehtäväkokoelma. Osa on tehtävistä on kokoelmaa varten laadittuja, osa vanhoja ylioppilastehtäviä ja teknillisten korkeakoulujen valintakoetehtäviä. Jokaiseen tehtävään liittyy asteittain tarkentuvat vihjeet ja ratkaisu.


Erotusosamäärä ja erotusosamäärän raja-arvo GeoGebran avulla

Erotusosamäärä ja erotusosamäärän raja-arvo GeoGebran avulla

maanantaina 18. heinäkuuta 2011 |

GeoGebran avulla voidaan helposti havainnollistaa mitä raja-arvon ottaminen erotusosamäärästä tarkoittaa.


1 / 212

Materiaaliarkisto

Materiaalit ryhmittäin

Peruskoulu
Lukio
Muut