Vektorit (lukio)

Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja (Iso-M)

Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja (Iso-M)

Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja, jonka laajuus vastaa noin 400 kirjan sivua. Lukion syventäviä kursseja tietosanakirja ei kata.


Suomalaisen GeoGebra-verkoston tuottamia sovelluksia ja muita oppimisen avuksi tuotettuja materiaaleja lukiomatematiikkaan ja -fysiikkaan

Suomalaisen GeoGebra-verkoston tuottamia sovelluksia ja muita oppimisen avuksi tuotettuja materiaaleja lukiomatematiikkaan ja -fysiikkaan

Verkkosivusto, jossa julkaistaan Suomen Geogebra-verkostoon kuuluvien opettajien Geogebra-töitä. Monet niistä on suunniteltu suoraan opetuksen avuksi, mutta mukana on myös sellaista, joka on tehty opeteltaessa ohjelman käyttöä. Samoja töitä löydät myös GeoGebraWikin suomenkielisiltä sivuilta.


Iso-M tehtäväkokoelma - Noin 160 lukiotasoista sovellustehtävää

Iso-M tehtäväkokoelma – Noin 160 lukiotasoista sovellustehtävää

Tehtäväkokoelma. Osa on tehtävistä on kokoelmaa varten laadittuja, osa vanhoja ylioppilastehtäviä ja teknillisten korkeakoulujen valintakoetehtäviä. Jokaiseen tehtävään liittyy asteittain tarkentuvat vihjeet ja ratkaisu.


Vektoreiden summa ja erotus GeoGebran avulla

Vektoreiden summa ja erotus GeoGebran avulla

Sovelluksen avulla voi tutustua muun muassa vektoreiden summaan ja erotukseen GeoGebran avulla.


Vektorien kertominen skalaarilla GeoGebran avulla

Vektorien kertominen skalaarilla GeoGebran avulla

Sovelluksen avulla on havainnollista tutkia kuinka kerroin vaikuttaa vektorin pituuteen.


Vektorin pituus GeoGebran avulla

Vektorin pituus GeoGebran avulla

Sovelluksen avulla voi tutkia vektoreiden pituuden lisäksi myös paikkavektoria, pistetuloa sekä vektorien välistä kulmaa.


Vektoreiden komponenttien tarkastelua GeoGebran avulla

Vektoreiden komponenttien tarkastelua GeoGebran avulla

GeoGebran avulla voi harjoitella vektoreiden komponentteihin jakoa.


Pistetulon tarkastelua GeoGebran avulla

Pistetulon tarkastelua GeoGebran avulla

Sovelluksessa selitetään pistetulon merkitys ja esitetään siihen liittyvät kaavat.


Selitä jos osaat

Selitä jos osaat

Tämän oppimispelin tarkoituksena on kerrata muun muassa derivaatan, integroinnin sekä vektoreiden käsitteitä joko sanallisesti tai piirtämällä.Materiaaliarkisto

Materiaalit ryhmittäin

Peruskoulu
Lukio
Muut