Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta (7-9)

Jäljillä

Jäljillä

keskiviikkona 27. helmikuuta 2013 |

Metsä voi vaikuttaa kaikessa hiljaisuudessaan autiolta, mutta oletko katsonut tarkemmin ympärillesi? Eläimet jättävät luontoon mitä erilaisempia merkkejä olemassaolostaan. Luonnon tutkimisen voi aloittaa vaikka omalta takapihalta!


Talvinen luonto -lautapeli

Talvinen luonto -lautapeli

maanantaina 2. huhtikuuta 2012 |

Talvinen luonto -lautapelissä perehdytään eläinten ja kasvien keinoihin selviytyä kylmästä talvesta ja Suomen talviseen ilmastoon, lumeen ja jäähän liittyviin asioihin ja ilmiöihin.


Soiden hyödyntäminen

Soiden hyödyntäminen

keskiviikkona 21. maaliskuuta 2012 |

Soiden hyödyntäminen -kalvosarjassa käsitellään soiden talouskäytön eri muotoja, niiden vaikutuksia suoluontoon sekä soiden suojelua ja virkistyskäyttöä.


Suoyhdistymätyypit

Suoyhdistymätyypit

keskiviikkona 22. helmikuuta 2012 |

Tehtävässä tutustutaan Suomessa esiintyviin suoyhdistymätyyppeihin ja niiden maantieteelliseen esiintymiseen.


Soiden eliölajit

Soiden eliölajit

tiistaina 21. helmikuuta 2012 |

Tehtävässä tunnistetaan yleisiä soilla esiintyviä kasvi-, eläin- ja hyönteislajeja.


Suotyypit ja soiden syntytavat

Suotyypit ja soiden syntytavat

torstaina 16. helmikuuta 2012 |

Tehtävässä käsitellään eri suotyyppien ominaisuuksia ja kasvilajistoa sekä soiden syntytapoja.


Suoristikko

Suoristikko

maanantaina 13. helmikuuta 2012 |

Suoristikossa käsitellään suotyyppejä ja niiden ominaisuuksia sekä soille tyypillistä kasvi- ja eläinlajistoa.


Vuodenkierto järvessä

Vuodenkierto järvessä

torstaina 26. tammikuuta 2012 |

Tehtävässä oppilaat soveltavat teoriatietämystään järviekosysteemistä ja siinä tapahtuvista vuodenaikaisvaihteluista. Tehtävässä käsitellään mm. järviekosysteemin erityispiirteitä, kuten veden kerrostuneisuutta ja eliöiden talvehtimista.


Vuonelo

Vuonelo

sunnuntaina 4. joulukuuta 2011 |

Tämä vuoneloksikin kutsuttu nelivarpainen eläin voi elää jopa 20-vuotiaaksi. Selvitä vihjeiden perusteella, mikä eläin on kyseessä.


Lyhyesti luonnosta

Lyhyesti luonnosta

perjantaina 26. elokuuta 2011 |

Herättele aivonystyräsi näillä pienillä luontoaiheisilla pähkinöillä!


2 / 3123

Materiaaliarkisto

Materiaalit ryhmittäin

Peruskoulu
Lukio
Muut