Kirjalliset tehtävät

Juurifunktion muokkaaminen

Juurifunktion muokkaaminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty erään juurifunktion f(x) kuvaaja. Samaan koordinaatistoon on piirretty myös 4f(x), f(x-1), f(2x) ja f(x)-2 funktioiden kuvaajat. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat.


Logaritmifunktion muokkaaminen

Logaritmifunktion muokkaaminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty erään logaritmifunktion f(x) kuvaaja. Samaan koordinaatistoon on piirretty myös 4f(x), f(x-1), f(2x) ja f(x)-2 funktioiden kuvaajat. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat.


Tunnistatko eri kantaiset logaritmifunktiot kuvaajan perusteella?

Tunnistatko eri kantaiset logaritmifunktiot kuvaajan perusteella?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty 10-kantaisen logaritmifunktion f(x) kuvaaja. Samaan koordinaatistoon on piirretty myös eri kantaisten logaritmifunktioiden kuvaajia. Tehtävänä on tunnistaa kuvaajat.


Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan kaksi yritystä ratkaista annettu tehtävä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.


Funktion aidosti väheneminen

Funktion aidosti väheneminen

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävässä on esitetty kolmen erilaisen funktion kuvaajat ja pyydetään pohtimaan ovatko funktiot aidosti väheneviä.


Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kolme derivaattaan liittyvää tehtävää: ensimmäisessä pyydetään konstruoimaan tietyt ehdot täyttävä funktio, toisessa mahdollisesti korjaamaan derivoinnissa tehtyjä virheitä ja kolmannessa konstruoimaan derivaattafunktio funktion kuvaajan perusteella.


Derivaattafunktioiden tunnistusta

Derivaattafunktioiden tunnistusta

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kaksi derivaattafunktioiden tunnistukseen liittyvää tehtävää. Koordinaatistoon on piirretty seitsemän eri funktion kuvaajat sekä niiden derivaattafunktioiden kuvaajat. Osa derivaattafunktioista on kuitenkin virheellisiä. Lukijaa pyydetään etsimään virheelliset derivaattafunktiot.


Onko funktio jatkuva määrittelyjoukossaan? Mitä voidaan sanoa jatkuvuudesta määrittelyjoukon ulkopuolella?

Onko funktio jatkuva määrittelyjoukossaan? Mitä voidaan sanoa jatkuvuudesta määrittelyjoukon ulkopuolella?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kolme jatkuvuuteen liittyvää tehtävää. Kahdessa ensimmäisessä tehtävässä pyydetään pohtimaan annetun funktion jatkuvuutta: Voiko funktio olla jatkuva, vaikka se ei ole piirrettynä yhtenäinen käyrä? Kolmannessa tehtävässä pyydetään konstruoimaan tietyt ehdot täyttävä funktio.


Missä raja-arvon laskeminen meni väärin?

Missä raja-arvon laskeminen meni väärin?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää tehtävän, jonka tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan yritys ratkaista annettu raja-arvotehtävä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.


Funktion konstruointitehtäviä

Funktion konstruointitehtäviä

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kaksi tehtävää, joissa pyydetään konstruoimaan tietyt ehdot täyttäviä funktioita.


3 / 10««...234...10...»»

Materiaaliarkisto

Materiaalit ryhmittäin

Peruskoulu
Lukio
Muut