derivointi

Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

Menikö trigonometrisen funktion maksi- ja minimiarvon etsiminen oikein?

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Tehtävänannossa on esitetty erään opiskelijan kaksi yritystä ratkaista annettu tehtävä. Lukijaa pyydetään korjaamaan ratkaisuyrityksessä mahdollisesti esiintyvä lasku/ajatusvirhe sekä saattamaan se virheen kohdalta loppuun.


Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

Menikö kaikki oikein? Derivaattaan liittyviä tehtäviä.

perjantaina 5. heinäkuuta 2013 |

Artikkeli sisältää kolme derivaattaan liittyvää tehtävää: ensimmäisessä pyydetään konstruoimaan tietyt ehdot täyttävä funktio, toisessa mahdollisesti korjaamaan derivoinnissa tehtyjä virheitä ja kolmannessa konstruoimaan derivaattafunktio funktion kuvaajan perusteella.Materiaaliarkisto

Materiaalit ryhmittäin

Peruskoulu
Lukio
Muut