Oulun yliopisto

Geography matters!

Geography matters!

tiistaina 4. lokakuuta 2011 |

Nooran mielestä maantiedettä on ilo opiskella sen monipuolisuuden vuoksi. Työharjoittelussa hän on oppinut työelämässä tarvittavia projektityötaitoja.


Mielenkiinto maantiedettä kohtaan syntyi luonnostaan

Mielenkiinto maantiedettä kohtaan syntyi luonnostaan

maanantaina 3. lokakuuta 2011 |

Johannes valitsi maantieteen opinnoissaan erikoistumisalakseen aluekehityksen ja aluepolitiikan sen poikkitieteellisyyden ja monipuolisuuden vuoksi.


Haastavaa työtä ympäristönsuojelun parissa

Haastavaa työtä ympäristönsuojelun parissa

maanantaina 3. lokakuuta 2011 |

Taijan työ Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on vaihtelevaa ja haasteellista. Työ palkitsee tekijänsä ympäristön kuormituksen vähenemisenä.


Maantieteen opettaja oppii jatkuvasti uutta

Maantieteen opettaja oppii jatkuvasti uutta

maanantaina 3. lokakuuta 2011 |

Tiina opettaa Ilmajoella biologiaa ja maantiedettä. Opettajan työssä jokainen päivä on erilainen.


Ennakkoluuloton liikennetutkija

Ennakkoluuloton liikennetutkija

maanantaina 3. lokakuuta 2011 |

Avoin asenne vei kulttuurimaantieteilijä Marja Salon pääkaupunkiseudulle liikennetutkijan tehtäviin. Omien kiinnostuksen kohteiden seuraaminen tuotti tulosta.


Maantieteen koulutusohjelma

Maantieteen koulutusohjelma

maanantaina 3. lokakuuta 2011 |

  Hyvä opiskelija, Maantiede on laaja tieteenala, jolle mikään ympäristöllis-inhimillinen asia ei ole vieras. Maantiede jakautuu laitoksellamme viiteen osa-alueeseen. Ne …


Luonto-Liitto tarjoaa itämeritietoutta nuorille

Luonto-Liitto tarjoaa itämeritietoutta nuorille

perjantaina 12. elokuuta 2011 |

Itämeri on erityisominaisuuksiensa vuoksi erityisen herkkä ihmistoiminnalle. Rehevöityminen ja ympäristömyrkyt johtavat meriluonnon köyhtymiseen. Itämerilähettiläiden pitämien tuntien tavoitteena on vähentää vesistöihin kohdistuvaa uhkaa lisäämällä nuorten ympäristötietoisuutta.


Ensimmäisen vuoden opinnot maantieteen laitoksella

Ensimmäisen vuoden opinnot maantieteen laitoksella

keskiviikkona 29. kesäkuuta 2011 |

Maantieteen laitos palkittiin keväällä 2011 hyvin sujuneista ensimmäisen vuoden opinnoista. Menestyksen takana ovat motivoituneet opiskelijat ja laitoksen intensiivinen periodijärjestelmä.


Maantieteen monet ulottuvuudet

Maantieteen monet ulottuvuudet

torstaina 19. toukokuuta 2011 |

Maantiede oppiaineena on hyvin laaja-alainen ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksella maantiedettä voikin opiskella usealta eri kantilta. Maantieteen koulutusohjelmaan valitaan vuosittain noin 35 opiskelijaa.


Epäorgaaninen kemia vei mukanaan

Epäorgaaninen kemia vei mukanaan

perjantaina 15. huhtikuuta 2011 |

Oulun yliopistosta kemistiksi valmistunut Heidi Pyhtilä kertoo kemian opiskelusta, jonka parhaita puolia on laboratoriossa työskentely. Epäorgaaniseen kemiaan suuntautunut Heidi on muun muassa analysoinut kasvi- ja maaperänäytteitä.


3 / 7««...234...»»

Materiaaliarkisto

Materiaalit ryhmittäin

Peruskoulu
Lukio
Muut